Our Churches

BINGA  NORTH Binga  Centre
  Chininga
  Manjolo
  Mupambe
 
BINGA  SOUTH Chibila
  Chipale
  Musazi
  Siadindi
  Siansali
  Kabwindi
  Cross Kabuba
 
BUBI Bambelela
  Hauke
  Inyathi Main
  Lukona
  Maqaqeni
  Mbembeswana
  Paradise
  Queens
  Siganda
  Tame
  Mhlotshana
  Turk Mine
  Esiphikeni
 
BULAWAYO  EAST Beacon  of Hope
  Bulawayo  East
  Parklands – Khumalo
 
COWDRAY  PARK NORTH Cowdray Park Central
  Greenfield
  Green Valley
  North West
  Valley View
  Cowdray Park West
 
COWDRAY  PARK SOUTH Cowdray Park East
  Cowdray park Main
  Cowdray Park North
  Cowdray Park South
  Southend
  Norwood
 
DETE/KAMATIVI Dete
  Gurambira
  Mabale
  Sonyathi
 
EMMANUEL Emmanuel
  Queach
  Thorngrove
  Trenance
EMAKHANDENI Emakhandeni Main
  Evimileni
  Forestvale
  Masiyephambili
 
Entumbane Entumbane main
  Ematsheni
  Fountain
  Matshobana
 
GWAYI Lupanda
  Makhetho
  Mkhombo
  Mlevu
  Moyeni
  Sipepa
  Somgolo
  Mathuphula
  Mcetshwa
  Mtumbuwamayi
 
HWANGE Baobab
  Greenwalk
  Hwange – Lwendulu
  Ingagula
  Mabhinga
  Madumabisa 2
  Mpumalanga
  Mpumalanga East
  No. 3 – Makwika
 
JAMBESI Chehumba
  Chidobe
  Chisuma
  Jambesi
  Mthwakazi
  Zinda
  Vulindlela
 
LUPANE Daluka
  Gandangula
  Gomoza
  Jibajiba
  Kabela
  Kheswa
  Kwarai
  Lunka
  Lupane 1
  Lupane Central
  Magazi
  Mbondo
  Sindombe
  Sonkonkoni
  Tshakalisa
West-End
  Mtshibini
  Singwangombe Upper
 
LUVEVE Enqameni
  Gwabalanda
  Luveve
 
MAGWEGWE  NORTH Lobengula
  Lobengula Central
  Magwegwe North
  Magwegwe West
  Mountain View
  Great Hope
 
MAHATSHULA Fair Bridge
  Mahatshula Main
  Mahatshula West
  Woodville
 
MAKOKOBA Babourfields
  Makokoba
  Nguboyenja
  Richmond
  South West
  Mzilikazi
 
MZOLA Dandanda 1
  Dandanda 2
  Dongamuzi
  Gegema
  Jotsholo
  Lusulu
  Manganganga
  Mzola 1
  Mzola 2
  Mzola 4
  Mzola 8
  Tshongokwe
  Guga
  Emasabatheni
  Kana 6
 
NATA Bhubhude
  Chesa
  Dinyane
  Lushabe
  Mbamba
  Soluswe
  Tshabanda
  Thabayi
  Jibhi
 
NKAYI Bona
  Boyabembuzi
  Dakamela Main
  Dangamberi
  Gonye
  Guwe
  Sukulokusa
  Jingeni
  Lutsha
  Mathetshaneni
  Mjena
  Mpumalanga
  Mpumelelo
  Nkayi Main
  Nkayi West
  Nkubini
  Skopo
  Ziminya
  Simbo
 
NTABAZINDUNA  WEST Greenland
  Imbesu
  Jabulani
  Koce
  Libeni
  Mbembesi
  Ntabazinduna Township
  Shangane  Mine
 
NYAMANDLOVU Crossby
  Hilltop
  Igusi
  Insuza
  Jiba
  Majiji
  Mariposa
  Mathabiswana
  Ntobi
  Nyamandlovu
  Sawmills
  Mkhonyeni
  Muntu
  Sishawe
 
PELANDABA Iminyela
  Mabutweni
  Magwegwe
  Magwegwe Central
  Mpopoma
  Njube
  Pelandaba
 
PUMULA  EAST Habek
  Hyde Park
  Riverside
  Pumula  East
 
 
 
 
PUMULA  NORTH Pumula Old
  Pumula North
  Pumula Central
 
PUMULA SOUTH Pumula South
Pumula West
  Southview
 
QUEENSPARK Kingsdale
  Northend
  Paddonhurst
  Queenspark  East
  Queenspark West
  Romney Park
  Sauerstown
 
TSHOLOTSHO  EAST Bhule
  Godzo
  Matshudula
  Mazibisa
  Mhlabeni
  Mthanyelwana
  Nanda
  Nemane
  Nembe
  Tshitatshawa
  Tsholotsho Central
  Wondola
 
TSHOLOTSHO  WEST Nkosikazi
  Samahuru
  Thembile
 
VICTORIA  FALLS Baobab
  Chinotimba
  Mkhosana
  Vulindlela
  Mkhosa South